Архив за месяц: Июнь 2015

Broadband Internet connection in Skiftenes and Kroken

Grimstad.kommune.no  29.06.2015

 

Norway’s cable operator Get said that around 22 of its broadband customers in the village of Skiftenes and 20 subscribers in the village of Kroken, who have been affected by the company’s plans to build new infrastructure in the area, will be moved over to Telenor’s network in August 2015.

 

GETs kunder pa Skiftenes og i Kroken flyttes over pa Telenors nett fra august 2015. Pa Skiftenes og i Kroken blir henholdsvis rundt 22 og 20 bredbandkunder berort nar GET legger ned sin eksisterende infrastruktur i omradet. I utgangpunktet skulle GET koble ned allerede 1. juli, noe som ville ha fort til at disse husstandene ville mistet sin bredbandsforbindelse. GET har na utsatt fristen med seks uker og om alt gar som det skal, vil kundene vaere koblet opp til Telenors nett i lopet av august. Kunder som er berort, vil bli kontaktet av Telenor etter sommerferien. I samarbeid med Grimstad kommune sorger na Telenor for at husstandene pa Skiftenes og i Kroken vil beholde bredbandsforbindelsen. Telenor vil i sommer betale GET for a holde oppe linjene slik at kundene vil slippe a vaere uten nettilgang inntil Telenor har fatt oppgradert dette omradet. Fra 1. juli og fram til Telenor har oppgradert, vil det ikke bli foretatt feilretting/support verken fra GET eller Telenor for de berorte kundene.

 

http://www.grimstad.kommune.no/Nyheter/Bredbandsforbindelse-i-Skiftenes-og-Kroken/

 

Telenor: Is public sector ready to digitize entire Norway?

Mynewsdesk.com  29.06.2015

 

A survey conducted by Norstat on behalf of Telenor shows that half of Norwegians prefer digital solutions to stay in touch with the public, but many seniors still prefer personal attendance. Telenor Norway’s CEO Berit Svendsen said that digitization is a win-win for both the public sector and its users, but restructuring can be painful. “My clear call to public sector leaders is to take responsibility and change their opinion about the digitization opportunities. It will give both customers and employees better experiences,” she said.

 

Kronikk av Berit Svendsen, administrerende direktor iTelenorNorge Tre av fire nordmenn har na en smarttelefon og over ni av ti har tilgang til internett hjemme. Regjeringen har satt seg som mal at kommunikasjon over internett skal vaere forstevalget nar vi nordmenn er i kontakt med det offentlige. Men er offentlig sektor klar? (Denne kronikken er publisert i Kommunal Rapport 29. juni 201) Digitaliseringen innebaerer store muligheter for oss som brukere av offentlige tjenester, og kan ogsa vaere en fantastisk mulighet for offentlig sektor. En fersk rapport fra IKT Norge viser at IKT er en viktig vekstkraft for alle naeringer. Ifolge EUs digitale agenda star IKT for hele 50 prosent av produktivitetsveksten i andre naeringer. Men for at digitalisering skal medfore positiv endring ma ledere i offentlig sektor gripe mulighetene som finnes og ikke bare se utfordringene. Digitalisering kan oppleves som en trussel bade for bedrifter og det offentlige Norge. Ta for eksempel taxi-naeringen, som blir utfordret av Uber. Via en app pa mobilen kan hvem som helst bestille tur med en privatperson i egen bil. I Norge er tjenesten utfordret fordi man ma ha loyve for a ta med passasjerer, men miljo- og samferdselsbyraden i Oslo onsker tjenesten velkommen og onsker lovendringer. Jeg sitter ikke med fasiten pa om Norge bor tillate selskaper som Uber, men gjennom mine ar i Telenor har jeg laert at om man skal overleve som selskap i dag ma man ta kundene sine pa alvor og ogsa laere av konkurrentene. Hva er det de tilbyr som gjor at kundene velger dem? Avanserte brukere Det offentlige utfordres ogsa av vare forventninger til digitale losninger. Bade befolkningen og de ansatte i offentlig sektor er blitt avanserte brukere av ny teknologi, og forventer gode digitale losninger overalt. En pasient kan komme til legen og vise frem helseappen pa telefonen sin, og forstar ikke hvorfor han ma inn til nye malinger nar han allerede har registrert pulsen sin pa mobilen i en uke. De ansatte i helsevesenet er selv oppegaende brukere av digitale tjenester hjemme, og er frustrerte over dataverktoy som ikke fungerer godt nok pa jobb. Ifolge en undersokelse Legeforeningen har gjennomfort opplever ni av ti sykehusleger at de hindres i jobben pa grunn av problemer med den elektroniske pasientjournalen, og over halvparten opplever at systemene pa jobb ikke snakker sammen. I Telenor har vi i lang tid kjent pa endringene digitalisering medforer. Vi far 100.000 faerre kunder med fasttelefon hvert ar, og den globale kommunikasjonsindustrien har gitt oss en helt annen konkurranse enn for fa ar tilbake. Vi kunne oppfattet sosiale medier og ringing over internett som trusler som fratar oss betaling for ringeminutter. Men som et 160 ar gammelt selskap vet vi at vi ikke overlever hvis vi ikke endrer oss i takt med kundenes forventninger og tar i bruk ny teknologi. Vi er nodt til a vaere der kundene er, og tilby tjenestene kundene onsker, hvis vi skal overleve som selskap. Ma sette seg i brukernes sted Den tankegangen skulle jeg gjerne mott oftere i det offentlige. I mote med en kommune har vi fatt sporsmal om hvorfor vi holder kurs i bruk av nettbrett. Hvorfor har vi ikke PC-kurs? Vart svar var a vri pa dette. Hvorfor lager de skjemaer som ma fylles ut pa PC, nar 75 prosent av nordmenn har smarttelefon? I kommunen svarte de at det er fordi de selv bruker PCer. Det er en svaert vanlig tankegang a ta utgangspunkt i seg selv nar man utvikler nye tjenester, men da utvikler man ikke de tjenestene brukerne onsker. Det offentlige Norge har en vei a ga i a sette seg i brukernes sted og tilby de tjenestene brukerne onsker, pa de plattformer brukerne onsker. Et eksempel pa det motsatte er Ruter i Oslo og Akserhus. Etter flere ar med stoy rundt elektronisk billettsystem i Oslo og Akershus lanserte kollektivselskapet en app som har gitt befolkningen akkurat det de onsker seg. De kan kjope billetter hvor som helst, nar som helst, og det er enkelt a ta i bruk. Her ser det offentlig eide kollektivselskapet mulighetene i digitaliseringen og tar kundene sine pa alvor. Mer av det! Foretrekker digitale losninger Antall nordmenn over 70 vil dobles de neste 40 arene. At vi lever lenger er svaert positivt, men det gjor at behovet for helse – og omsorgstjenester vil oke kraftig. For a opprettholde kvalitet og kapasitet ma vi bruke digitale losninger. En undersokelse Norstat har gjennomfort for Telenor viser at halvparten av oss foretrekker digitale losninger nar vi skal vaere i kontakt med det offentlige, men mange eldre foretrekker fortsatt personlig oppmote. Med de utfordringene offentlig sektor star overfor, kan ikke alle eldre oppsoke radhus eller NAV-kontor nar de skal ha kontakt med dem. I tillegg kommer de unge brukerne av offentlig sektor som ikke bare forventer en digital losning, men en losning som fungerer pa mobil. Dersom «digitalisering» betyr losninger hvor brukere ma skrive ut, fylle ut og scanne et skjema, som siden behandles manuelt, far hverken brukere eller ansatte i offentlig sektor noen gevinst. Med virkelig digitalisering spares bade brukerne for tidkrevende papirarbeid, og offentlig sektor sparer tid og penger ved at deler av saksbehandlingen foregar digitalt. Virkelig digitalisering er vinn-vinn for bade offentlig sektor og brukerne, men omstillingen kan vaere smertefull. Noen jobber vil forsvinne, mens nye skapes. I Telenor har vi ogsa erfaring med slike omstillinger. Vi har fatt faerre ansatte som jobber med fasttelefoni, mens det har blitt flere oppgaver andre steder i var virksomhet. Totalt sett har vi likevel fatt faerre ansatte ar for ar, fordi oppgaver automatiseres og vi kan gjore mer med faerre hender. Offentlig sektor har ogsa potensiale for a drive mer effektivt. Ifolge produktivitetskommisjonen kan kommunesektoren drives 15 prosent billigere enn i dag. Min klare oppfordring til ledere i offentlig sektor er a ta endringsansvar og gripe om de mulighetene digitalisering gir. Det vil gi bade kundene og de ansatte bedre opplevelser.

 

http://www.mynewsdesk.com/no/pressroom/telenor/news/view/telenor-sier-er-offentlig-sektor-klar-for-aa-faa-hele-norge-paa-nett-121934

 

Telecel Zimbabwe Case Study — Class of Business — Ownership

Individual.com  29.06.2015

 

The Telecel Zimbabwe case study is used in the report to describe Zimbabwean President Robert Gabriel Mugabe’s way to build ties between business and politics.

 

«President Mugabe is proud of the fact that his wife is hard-working (at Gushungo Dairy) and, therefore, she should be entitled to the fruits of her sweat, yet in the case of others, his worldview is that shares must be shared.» IS CORPORATE literacy a sine qua non for progress and prosperity? What if corporate illiteracy is so pervasive in society; where would one start to cure it? The relationship between business and politics is a complex subject; suffice to say that political actors rightly or wrongly believe that they are the best protectors of the poor and the vulnerable. In developing countries, business actors are not known to be actors on the stage of thought leadership, leaving political actors to dominate the space and content of discourses. Regrettably, any business actors who choose to add their voice to the battle of ideas risks being misunderstood as so much is expected from the actions and choices of political actors in terms of changing the lives of the people. The need for a space where business experiences, insights and ideas can be shared cannot be understated, especially when it is glaringly obvious that even the leaders of the nation have no clue about the true nature of corporate citizenship, notwithstanding the fact that such citizenship is a product of laws that the leaders take an oath to uphold and protect. A company is a creature of statute and one should naturally expect this important instrument for delivering the promise of a better life to be correctly understood and appreciated. A company only exists in the world of humans precisely because only human beings have evolved from the limitations of the animal kingdom by devising eco-systems in which value can be exchanged for value between consenting parties in the pursuit of a better life. It is the case that some human beings convert time into value while, through the instrumentality of corporate persons, goods and services can be converted into cash value. Although political actors have a tendency to over exaggerate their commercial and societal relevance, it is the case that they are also merchants of time. They sell their time for cash to citizens but often they also pretend that they have a relationship with the future to allow them to make promises that they are incapable of honouring using their own initiatives. If Zimbabwe has to deliver its true promise, it cannot be an understatement that the starting point ought to negotiate some key and fundamental shared values around the true nature of the human spirit and its potential. The Telecel Zimbabwe case study is used in this analysis for illustrative purposes only. On September 17, 2013, President Mugabe felt compelled to weigh in on the TZ shareholding matter when he called on Econet to allow broad based participation similar to what TZ had done by roping in indigenous actors as shareholders. He made the point that TZ had included other local actors like war veterans, women groups and Affirmative Action Group among others to have stake, clearly exposing his ignorance about the toxic effect of assembling spectators in the cockpit where shares are held. There can be no doubt that President Mugabe would not even consider such an inclusive call to apply to Gushungo Dairy’s affairs as such a requirement would lead to a misalignment of rewards and risks. President Mugabe is proud of the fact that his wife is hard-working and, therefore, she should be entitled to the fruits of her sweat yet in the case of others, his worldview is that shares must be shared. His construction of ownership informs his perspective on indigenization and economic empowerment that white people, irrespective of whether they acquired their perceived economic advantage from the colonial experience or not, should share their holdings in companies. President Mugabe’s view on shareholding is a generally held one and, therefore, it is important that we seek to expose its fault lines not least because his disciples like Mr. Charamba, believe that the problem of Zimbabwe started with the signing of the Rudd concession. The fact that Charamba holds the same view as expressed by President Mugabe in relation to Makamba that he cunningly asked some of the minority shareholders to sell their equity, a development that allegedly saw him increasing his equity stake in TZ, with respect to the role played by Rhodes and his friend, Charless Rudd, in their interaction with Lobengula is not accidental. Charamba, who has no personal knowledge of the facts and circumstances of the negotiation and conclusion of the Rudd Concession, has sought to provide history lessons to all who care to read his input yet even a pedestrian scholar will acknowledge that at the material time, Lobengula had no defined relationship with the minerals concerned as he lacked the technology and capital to extract and beneficiate them. Lobengula was presented with a proposal that, on the face of it, presented no prejudice to him for he could not legitimately claim that the minerals that were hidden by the creator were his and, therefore, the stored value in them was his to claim on behalf of God. The Rudd Concession was a commercial transaction involving an exchange of value at the time between two contracting parties. A deal was concluded that then enabled Rhodes and his colleagues to proceed to share its contents with holders of money which was successfully done when the capitalization of the British South Africa Company (BSAC) and the security company, British South Africa Police (BSAP) was closed. Instead of drawing positive lessons from the Rudd Concession, it is the case that Charamba would wish that it never took place. However, without it, there can be no doubt that the history of Zimbabwe would be different and very few Europeans would have known about the area called Zimbabwe without the interventions of Rhodes, who incidentally never lived in the area that was given his name. What do we learn from the Rudd Concession? Indeed, the concession is pregnant with many lessons that ought to be shared. One of the lessons is that God’s gifts although pregnant with stored value, such value can only be realised with effort. In other words, the stored value is zero if mankind has no mechanism to add value. The idea of value addition to a supply value chain is a point that is often missed by Africa’s greatest thinkers including Charamba whose mastery of the English language, a value that could not have been conferred on him without the concession, is impressive. There is no disability imposed on President Mugabe to conclude a new concession with anyone yet the rights granted since independence in respect of mining have not been used in a transformative manner but remain at best transactional that benefit the holders and not the generality of the public. Charamba can be excused for missing the point for it would be unlikely that he would find any fault in the many decisions that have been made since independence by his principal, who, according to him, is infallible unlike Lobengula. Under the watch of Zimbabwe’s enlightened leadership, the asbestos mines are now closed, Marange Resources is technically insolvent, corruption is a reliable friend of parastatals, and no single state-controlled entity has produced the intended harvest. By wading into the TZ ownership debate, President Mugabe could not have been delusionary, but his relevance in the debate exposes the general illiteracy that informs many of our actions. Instead of debating Rhodes, Rudd and Lobengula, it is important for Charamba to fast forward to this year of the Lord, 2015, and speak to the issues and challenges of the day. We cannot comment about the things that we were never part of suffice to say that the Rudd Concession is a reality. It is also the case that the parties allotted shares in TZ when the license was granted are no longer in the bus. The reasons why they left the bus are varied but ought to be a private matter that should not deserve the interventions of third parties like President Mugabe. The President knew and ought to have known that he had no locus standi to comment about the shareholding of TZ. To the extent that the parties that lost their former shares did so involuntarily, such parties should have been directed to the correct law enforcement agencies to assert their perceived rights; the failure to do so in instructive. Even Charamba would acutely be aware that the Rudd Concession bears Lobengula’s signature, however it may have been obtained, confirming his consent and that should have consequences in any civilised world where the rule of law is supreme. In the same vein, President Mugabe would have known and ought to have been briefed that for shares that were not in Makamba’s possession to end up in his possession, the holders of such shares must have given their consent for that to happen. President Mugabe, as the custodian of the rule of law, misdirected himself in a manner contemptuous of the very constitution that he took an oath to protect by wading into an irrelevant dispute. For, how can a seller seek to reverse a transaction outside the four corners in which the transaction took place? It is self-evident that when the shares allegedly passed hands between the parties, President Mugabe was not a witness and his involvement was not legally called for. It is also the case that none of the parties so involved would seek to involve third parties to restore their lost positions. The underlying concept of PICK N PAY may easily be lost to some of Zimbabwe’s intellectual giants as it cannot be the case that when one picks one should not pay and when one doesn’t pick, one should pay. It is also the case that what is on the shelves of retail stores are products of effort and, as such, they represent stored value. The only way of rewarding effort and value is to pay with an equivalent, whether in cash or kind. In the Makamba case, it is not clear whether the allegation by the President that Makamba was cunning is supported by facts. If Makamba was cunning, what was the President saying about his contracting parties? It means that, like Lobengula, they were fools who must suffer the natural consequences of their foolishness for, if there was a better price for the shares at the time, there is no doubt what would have happened. The propensity to live in the past poses a bigger danger to society than the people who were exposed to the experiences that seem to excite the uninformed. Even Charamba would know that Lobengula thought he was doing a good deal in as much as is the case when anyone engages in a market transaction. At the point of sale one is entitled to believe that the price sought is the best price when it may not be. However, a complete transaction even underpinned by imperfect information, is a closed one, not subject to review at a later time. The test ought to be the voluntary nature of the transaction. Obviously if the shareholders of TZ and Lobengula were forced to relinquish their shares or rights, then the police, and certainly not a President, ought to intervene. By suggesting that Makamba had «cunningly outmanoeuvred» certain co-shareholders to boost his stake, President Mugabe was wrong and ought to have been corrected by people paid to be close to him, like Charamba. It is significant that the audience of the President when he made the utterances were newly elected legislators who, to date, have failed to politely tell him that the doctrine of the rule of law compels him to zip his mouth on matters that fall outside his mandate. In relation to the affairs of the Empowerment Corporation, President Mugabe had this to say: «… we also said we had to establish another system for our communities and that’s how Telecel was established apart from what NetOne was going to do. And Telecel was to take our war veterans, it was to take our other groups.» The EC is a company limited by shares and, as such, is governed in terms of the Companies Act, yet in this unusual matter, President Mugabe would appear to suggest that the law is irrelevant. Surely, the use of the term «WE» by President Mugabe is inappropriate because the shares were allotted outside the corridors of the state. The relevant actors know and ought to know what they concluded in relation to exit mechanisms. President Mugabe would know that the trading of shares or securities has no effect on the company concerned and, therefore, it was within the rights of the holders to sell their property to Makamba, or anyone for that matter, for an equivalent value and this happened. In terms of the constitution of Zimbabwe, a person’s property is his to dispose or negotiate, yet in this matter it would appear that President Mugabe, at the top of the state’s chain, believes otherwise. Precisely what the role of government is in relation to shares held in private companies is not clear but is symptomatic of the real problem that stands in the way towards delivering the promise of independence. The President must focus on strategic matters that are critical in moving the agenda of progress forward rather than worrying about who is holding what shares in a company at any given time.

 

http://www.individual.com/storyrss.php?story=206669310&hash=c53898d40bd1ebe4c3314c71c6ebef66

 

Telecel cuts 250 jobs, reportedly reduces network coverage

Telecompaper.com  29.06.2015

 

Telecel Zimbabwe has shed over 250 contract employees to cut costs, with inside sources saying more contract and permanent employees are set to lose their jobs from the end of June 2015. Sources at the company also said that the firm was downgrading its network coverage around the country by disconnecting some of its base stations.

 

Telecel Zimbabwe has shed over 250 contract employees to cut costs, with inside sources saying more contract and permanent employees are set to lose their jobs from the end of June, Bulawayo 24/7 reported. Telecel spokesman Francis Chimanda confirmed that the company had not renewed the contracts of 250 contract workers, but denied that the move was a cost-cutting measure. The news comes just over a week after rival Econet Wireless slashed employees’ salaries by 35 percent across the board, and reduced working hours from 40 hours a week to 26 hours. The 250 employees whose contracts were not renewed about three weeks ago were largely cashiers and other workers for its mobile money transfer service. Sources at the company also said that the firm was downgrading its network coverage around the country by disconnecting some of its base stations. The sources said a memo regarding the reduction of network coverage had been sent to the technical department, proposing disconnection of some base stations whose operating costs were higher than the revenue they were bringing in. Although officials at Telecel Zimbabwe have denied reports of looming job cuts, Bulawayo 24/7 cited Sunday News as saying that the remaining contract workers were told last week that their contracts would not be renewed after their expiry. The company, said the sources, was considering doing away with non-core staff in the auditing and marketing department.

 

http://www.telecompaper.com/news/telecel-cuts-250-jobs-reportedly-reduces-network-coverage—1089595

 

Total number of downloads from App Armenia exceeds 120,000

Lragir.am  29.06.2015

 

App Armenia, a mobile application developed by Beeline Armenia jointly with the country’s Technology Development Center, is still in the top spot on the App Store and Google Play, with over 120,000 downloads year-to-date.

 

Мобильное приложение App Armenia совместной разработки Beeline и Центра технологического развития продолжает занимать лидирующую позицию в магазинах App Store и Google Play по количеству закачек из Армении. Платформа и приложение App Armenia были запущены 20 декабря 2014 года. За полгода приложение было скачано более 17000 раз: поровну из магазинов App Store и Google Play. Мобильное приложение App Armenia дает возможность пользоваться разнообразным мобильным контентом, самим загружать его, скачивать, делиться с друзьями и т.д. На данный момент в системе мобильного приложения уже есть более 250 других приложений, 1360 обоев, 1960 рингтонов и 520 файлов звуковых оповещений. Начиная с января 2015 года из приложения App Armenia было закачано: более 31000 других приложений, 35000 обоев, 45000 рингтонов и более 15000 оповещений. «Beeline одним из первых в Армении взял на себя роль локомотива в развитии сферы мобильных приложений и армяноязычного мобильного контента. В сотрудничестве с местными разработчиками, а также, учитывая опыт наших зарубежных коллег, мы смогли создать платформу App Armenia, запустить другие приложения, организовали круглые столы форумы и обсуждения. Мы рады, что все эти усилия сегодня становятся фундаментов для дальнейшего развития отрасли мобильного контента в стране», — отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. «Благодаря App Armenia число закачек многих армяноязычных приложений достигло нескольких тысяч, что свидетельствует о том, что эта платформа стала настоящим катализатором развития сферы мобильных проектов и приложений в Армении. Мы продолжаем развивать проект, пополняем его армяноязычным контентом и качественными фото и аудио материалами», – отметил директор фонда «Центр Технологического развития» Самвел Чахалян. Система App Armenia состоит из двух основных частей — Web и Mobile. Web – это сайт www.app.am, который позволяет пользователям зарегистрироваться и на созданной странице представить собственные постеры и звуковые файлы. С помощью второй части системы — мобильного приложения, пользователи со своих смартфонов могут использовать весь контент сайта www.app.am. Мобильное приложение App Armenia доступно для телефонов, работающих на операционных системах Android и iOS. Его можно скачать на Play Store и App Store. Проект App Armenia направлен на развитие армяноязычного мобильного контента.

 

http://www.lragir.am/index/rus/0/economy/view/42990

 

Company shares of VimpelCom Ltd. drops by -5.47%

Americantradejournal.com  29.06.2015

 

VimpelCom Ltd. lost 5.47% during the past week and dropped 17.87% in the last four weeks. The shares are however, negative as compared to the S&P 500 for the past week with a loss of 5.09%. VimpelCom Ltd. has underperformed the index by 17.64% in the last four weeks. Investors should watch out for further signals and trade with caution.

 

VimpelCom Ltd. (NASDAQ:VIP) has lost 5.47% during the past week and dropped 17.87% in the last 4 weeks. The shares are however, negative as compared to the S&P 500 for the past week with a loss of 5.09%. VimpelCom Ltd. (NASDAQ:VIP) has underperformed the index by 17.64% in the last 4 weeks. Investors should watch out for further signals and trade with caution. Currently the company Insiders own 89.21% of VimpelCom Ltd. Company shares. In the past six months, there is a change of 0% in the total insider ownership. Institutional Investors own 6% of Company shares. During last 3 month period, 3.28% of total institutional ownership has changed in the company shares. The company shares have dropped 38.79% in the last 52 Weeks. On September 5, 2014 The shares registered a 52-week high of $9.14 and 52-week low was seen on December 16, 2014 at $3.09. The 50-day moving average is $5.73 and the 200 day moving average is recorded at $5.06. S&P 500 has rallied 7.73% during the last 52-weeks. Shares of VimpelCom Ltd. (NASDAQ:VIP) ended Friday session in red amid volatile trading. The shares closed down 0.06 points or 1.16% at $5.1 with 1,379,115 shares getting traded. Post opening the session at $5.25, the shares hit an intraday low of $5.09 and an intraday high of $5.25 and the price vacillated in this range throughout the day. The company has a market cap of $8,959 million and the number of outstanding shares has been calculated to be 1,756,731,000 shares. The 52-week high of VimpelCom Ltd. (NASDAQ:VIP) is $9.14 and the 52-week low is $3.09. VimpelCom Ltd. (VimpelCom) is a holding company. The Company operates in Mobile Telecommunications Businessand Fixed-Line Telecommunications and Fixed Internet Business. The Company offers mobile telecommunications services to its subscribers, which include mobile telecommunications services under contract and prepaid plans for both corporate and consumer segments; value added and call completion services; access to both national and international roaming services; wireless Internet access and other services. It offers voice, data and Internet services to corporations, operators and consumers using metropolitan overlay network. On April 23, 2012, VimpelCom sold its indirect 49% interest in GTEL Mobile to GTEL Transmit and Infrastructure Service One Member Company Limited (GTEL Transmit). As on February 27, 2012, it held 100% interest in New Telephone Company (NTC). On November 21, 2011, VimpelCom acquired from its local partner additional 8% participatory interest in LLC (Tacom).

 

http://www.americantradejournal.com/company-shares-of-vimpelcom-ltd-drops-by-5-47/622059/

 

Kyivstar spends 24% of its earnings on network development in Ukraine, VimpelCom CEO

Forbes Ukraine  29.06.2015

 

At a meeting with Ukraine’s business people on June 24, VimpelCom Ltd.’s CEO Jean-Yves Charlier spoke about 2G in Ukraine, the growing need for data security in the world, as well as changes in the business environment through the development of mobile technology.

 

Жан-Ив Шарлье – о том, почему Украине не стоит спешить отказываться от 2G, почему спрос на защиту информации во всем мире растет, а также об изменениях в бизнес-среде благодаря развитию мобильных технологий В эти дни в Киеве проходит заседание совета директоров седьмой в мире по количеству абонентов телекоммуникационной компании VimpelCom, в состав которой входит крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар». Топ-менеджмент группы во главе с CEO Жаном-Ивом Шарлье будет делиться опытом в продвижении новых технологий и ускорении притока инвестиций. 24 июня состоялась встреча украинской бизнес-общественности с главой группы. На ней, в частности, обсуждались новые вызовы для бизнеса и правительства и трансформация цифровых технологий в стране. Forbes выбрал самое интересное из выступления CEO VimpelCom. O развитии 3G в Украине Украина встала на путь цифровой трансформации, и VimpelCom будет принимать в этом активное участие. «Киевстар» недавно начал внедрять связь третьего поколения 3G. Примечательно, что в первые несколько дней запуска сети компания добилась показателя в 500 000 пользователей, что в два раза превышает наши прогнозы. Это говорит о том, какой большой аппетит на новые технологии в стране. К концу года ожидается охват 3G в 70 городах, что даст возможность охватить 30% населения страны. По разным прогнозам, к 2020 году в мире за счет этой технологии будет более шести соединенных объектов или предметов по каждому человеку. Этот путь начинает и Украина Для VimpelCom Украина – это 14-й рынок, где запущена 3G-сеть. Мы используем международные ресурсы своей группы, чтобы принести эту технологию в страну как можно быстрее и эффективнее. Мы ожидаем увидеть в Украине мобильные и цифровые экосистемы, которые будут быстро формироваться вокруг 3G-технологии. В результате дух предпринимательства украинских людей получит новый импульс, и появятся новые предприятия, что должно привести к изменению условий, в которых мы работаем. О влиянии технологий на бизнес В новых мобильных технологиях предприниматели должны увидеть для себя ряд возможностей. Можно перестроить модели взаимодействия с клиентами, поскольку появляется возможность устанавливать приложения на смартфонах. Быстрее протекает разработка новых продуктов и бизнес-моделей, запускаются крупные массивы данных и аналитические платформы в режиме реального времени, идет цифровое взаимодействие с работодателями, поставщиками, сотрудниками, а также растет темп автоматизации. Это влияет на ситуацию во всем. По разным прогнозам, к 2020 году в мире за счет этой технологии будет более шести соединенных объектов или предметов по каждому человеку. Этот путь начинает и Украина. Например, в стране ведется работа по отслеживанию и перемещению фермерского оборудования, изучению состава почв определенных земельных участков. О мобильной синергии Существует эффект приумножения: люди и сети во всем мире становятся взаимосвязанными, что позволяет создать больше возможностей для комплексного обслуживания, платформ, новых бизнес-идей. Предприятия и правительство могут совершить рывок вперед в вопросе конкурентоспособности. Старые технологии никуда не денутся и к 2020 году. Например, технология 2G в Западной Европе и США и по сей день есть, поскольку существуют некоторые системы и оборудование, которые общаются друг с другом в режиме 2G. Это вполне эффективно Такая инновация должна привести к серьезному экономическому росту. Исследования показывают, что инвестиции в мобильную сферу и цифровые технологии успешно окупают себя. За последние три года малые и средние предприятия в мире, которые росли через интернет, имели показатели прироста порядка 10% в год. В 2014 году VimpelCom инвестировал $3,9 млрд в мобильную инфраструктуру (в 14 странах присутствия). За первый квартал 2015-го «Киевстар» инвестировал 24% своего дохода в развитие сети в Украине. О важности защиты данных В основном возможности, которые появляются с приходом новых технологий, создают [конкурентное] преимущество. Но цифровой мир в ходе своего развития может столкнуться с вопросами защищенности данных. Предметы и люди должны находиться на связи друг с другом, со своими детьми, домом, автомобилем. И становится очевидным, что необходим механизм обеспечения доверия к этой модели, чтобы пользователи ощущали защищенность своих данных. Потому нужно на уровне мобильных операторов и интернет-компаний эти моменты отрабатывать и усовершенствовать, что мы и делаем. О технической отсталости Украины В контексте инфраструктуры Украина, конечно, отстает, но в то же время быстро наверстывает упущенное – и это интересно. Страна может совершить прыжок вперед. Не нужно 50 лет строить инфраструктуру, чтобы что-то изменить. Сейчас есть отличная возможность сделать это за несколько лет. Спрос на услуги 3G превышает наши ожидания. Мы наблюдаем общество, которое готово к такой цифровой революции. О перспективах 4G в Украине В цифровом мире необходимо, чтобы все были в авангарде инноваций, поскольку барьер к вхождению будет вредить всей инновации в сети. Для начала нужно нормально запустить 3G в Украине, открыть новые экосистемы. После этого эволюция состоится в формате 4G. Для VimpelCom Украина – это 14-й рынок, где запущена 3G-сеть Старые технологии никуда не денутся и к 2020 году. Например, технология 2G в Западной Европе и США и по сей день есть, поскольку существуют некоторые системы и оборудование, которые общаются друг с другом в режиме 2G. Это вполне эффективно. Если говорить о том, нужно ли Украине спешить навстречу новому поколению технологий, тут важно то, как эти сети функционируют. Необходимо создать возможности для выстраивания сети, которые не будут статичными, как были в прошлом 2G и 3G. Должны быть такие сети, которые могут стать более динамичными и более ликвидными, чтобы они работали на полную мощность, когда вы просыпаетесь с утра или едете на работу, в зданиях, где вы работаете и живете, в ресторанах, в магазинах. Все эти новшества в будущем нужно будет обеспечивать [техническими возможностями]. Вся экосистема должна быть такой, чтобы контент был релевантный, приложения были актуальными, и в стране существовали соответствующие мобильные телефоны. То есть речь идет не столько о сети и об ее построении, сколько о том, что еще должно здесь «срастись», чтобы в Украине произошла цифровая революция. Об инновациях В феврале группа запустила специальную программу «Оставь свой след» (Make your mark). Предприниматели, которые изъявляют желание создать что-то инновационное, могут осуществить это на специальной платформе. В той же Италии у группы существует цифровая инновационная фабрика, где для людей предоставляются офисные помещения, где они могут реализовать что-то новаторское. Подобные инициативы реализуются и на уровне правительства Бангладеш и других стран. В наши планы входит запуск таких фабрик в Украине. Последующие несколько дней VimpelCom проведет в столице страны заседание совета директоров. Мы хотим поддержать работу нашего украинского филиала, придать ускорение инвестициям и запустить новые технологии как можно быстрее.

 

http://forbes.ua/business/1396979-ceo-vimpelcom-24-dohodov-kievstara-idet-na-razvitie-seti-v-ukraine

 

As popular as Snapchat

E24.no  28.06.2015

 

New Telenor Digital cross-platform service appear.in lets users easily set up video conversations in the Internet browser. By using a new standard for real-time communication, appear.in is challenging the existing video conferencing market and has already gained followers worldwide. Svein Willassen, Tech Lead for appear.in in Telenor Digital believes that the technology will be as popular as Facebook or Snapchat in the nearest future.

 

FORNEBU (digi.no): Siden den forste offentliggjoringen i august 2013 har den norske videokonferansetjenesten appear.in fatt svaert mye oppmerksomhet. Det a kunne opprette en videokonferanse med andre i (nesten) enhver nettleser, uten behov for installasjon av plugins eller annen programvare, ved bare a dele en felles og kort nettadresse, har fatt mange sperre oynene opp. Kan det virkelig vaere sa enkelt? Telenor Appear.in er en del av Telenor Digital, men ifolge appear.in-sjef Svein Willassen, opplever gruppen det mer som at de er en startup som har en eier, enn som et prosjekt i Telenor. – Vi har en litt unik situasjon fordi det er vi som jobber med produktet, som har skapt det. Willassen utdyper: – Det er en tjeneste som har oppstatt nedenfra og opp. Den var ikke basert pa en velfundert strategi – malet var a lage et miljo, den interne tankegangen var a samle internettkompetanse og a tenke globalt, sier han. Mange av de ansatte har tidligere jobbet med internettjenester, blant annet ved den tidligere Google-avdelingen i Trondheim. Eget API: Fa appear.in pa dine egne websider Opprinnelig skulle Telenor Digital, som tidligere het Comoyo, tilby en videostrommetjeneste med samme navn. Men selskapet ble tatt pa sengen av lanseringen av Netflix i Norge. – Det er vanskelig a konkurrere mot Netflix pa alle mater, sier Willassen. Les ogsa: Telenor gir opp strommetjeneste I kjolvannet av dette ble det et internt behov i selskapet for a komme opp med nye prosjekter. Kombinasjonen av dette og en filosofi om a rekruttere fra studentmiljoer, fikk tre norske studenter med bakgrunn fra blant annet webtjenester og VoIP (Voice over Internet Protocol) praksisplass hos Telenor Digital sommeren 2013. Det var disse tre som lagde den forste prototypen av appear.in. Les mer: Se hva studenter laget for Telenor Ifolge Willassen var man heldige med timingen, for det var forst i mai samme ar at Firefox, som den forste nettleseren, fikk stotte for WebRTC-teknologien som appear.in bygger pa. Willassen forteller videre at det normalt er ganske vanskelig a fa satt opp et slikt produkt i Telenor-sammenheng. Men han mener at selskapet innser at det er begrenset hvor lenge det kan fortsette med a rulle ut mobilnett i stadig nye land, og at selskapet har en bevisst tanke bak det a jobbe med innovasjon innen innholdstjenester. – De fleste tror nok at internett-basert kommunikasjon er i ferd med a ta over. Slikt sett foler vi at vi passer godt inn hos Telenor. Teamet, som er lokalisert hos Telenor pa Fornebu, er pa 14 personer. Willassen beskriver teamet som handplukket og sterk, med et veldig stort engasjement for det det holder pa med. Leste du denne? — Ruteren er en dum boks. Vi gjor den smart Na, nesten to ar etter lanseringen, har appear.in oppnadd en stabil brukermasse. Willassen vil oppgi noe noyaktig tall, men det dreier seg om hundretusenvis av brukere. Dette er Willassen og produktsjef Ingrid Odegaard godt fornoyde med, sa langt. – Det vanskelige er a fa brukerne til a komme tilbake. Losningen var er ikke unik. Det er andre som gjorde det samme omtrent samtidig. Men vi ligger et godt stykke foran de andre, sier Willassen. Tjenesten brukes spesielt mye i land som USA, Brasil og Japan. Ifolge Odegaard har det meste av markedsforingen skjedd organisk, via brukerne og sosiale medier. Microsoft leker seg: Er dette morgendagens brukergrensesnitt? Det et spesielt blant de unge, det Willassen kaller for Snapchat-generasjonen, at appear.in har blitt godt mottatt. Dette har prosjektet blitt svaert bevisste pa. – Du ma ga gjennom de unge, det er de som skaper ny atferd. Derfor ser vi pa behovene til denne gruppen, sier Willassen. – Vi tror det kan bli en skikkelig stor hit, fordi vi har identifisert et behov som vi, under tvil, mener at ingen andre jobber mot. Vi tar sikte pa a lage et produkt som blir like stort som Snapchat. Vi er pa vei dit, men tar ting steg for steg. Det er mye vi ma finne ut av og oppdage underveis. Det koster i utgangspunktet ingenting a bruke appear.in, og det er ingen umiddelbare planer om a endre dette. Norske Kubicam: – Kameraene har til na bare vaert dumme – Man kan velge a monetisere (kommersialisere, red.anm.) pa den brukermassen du har na, eller den brukermassen du har senere. Vi tror ikke tidspunktet er det rette for oss til a tenke monetisering. Eieren var er mer opptatt av vekst enn av inntekter. Hvis vi klarer a lykkes med a bli store, er det a ha sa mange brukere ekstremt verdifullt i seg selv, sier Willassen. – Produktet ma komme til et stadium hvor du kan se verdien av det, fortsetter Odegaard. Mulige inntektsmodeller er for eksempel en freemium-modell med tilleggsfunksjonalitet mot betaling, annonser eller produktplasser. Utgangspunktet er et produkt som brukerne gjerne benytter en halvtime om gangen. Ogsa pa web: Derfor blir det ingen universell Skype-app Appear.in startet som en ren webbasert tjeneste, men har ogsa blitt tilgjengelig i dedikerte apper for iOS og Android. – Vi er nodt til a vaere pa flere flater enn bare web, sier Odegaard. Det henger ogsa litt sammen med at ikke alle nettlesere stotter WebRTC-teknologien som appear.in bruker. Nar Microsoft kommer med Edge-nettleseren i lopet av sommeren, vil det derimot bare vaere Safari blant de moderne nettleserne som ikke har WebRTC-stotte. Willassen tror ikke Apple kan vaere i den posisjonen lenge. – Vi aner ikke hva Apple vil gjore, men det handler nok mer om politikk enn teknologi, sier han. Et kompromiss for jul i fjor om hvilke videokodeker som ma stottes sammen med WebRTC, kan kanskje apne for stotte fra Apple ogsa. – Vi er spente pa H.264, for det gjor det mulig med maskinvarekoding pa iPhone, sier Willassen. For det er en utfordring med ytelsen pa enheten dersom det er mange deltakere i samme rom og videoen bruker en kodek ikke stottes direkte av maskinvaren. Bakgrunn: Endelig litt enighet om webvideo Selv om appear.in pa sett og vis er genialt enkelt a ta i bruk – digi.no kjenner til tilfeller hvor tjenesten har blitt en redning for videomoter hvor alt annet har sviktet – sa har ogsa den noen svakheter. – Mye av bruken i dag er avtalt pa forhand. Det er bra for avtalte moter, men ikke sa bra for spontane samtaler, sier Willassen. Derfor jobber appear.in na med mekanismer som gir beskjed til eieren av «konferanserommet» om at noen kommer inn i rommet. I rom for grupper skal de ovrige deltakerne fa beskjed dersom noen skriver noe. – Det er en mye mer naturlig mate a kommunisere pa. Men det trengs litt «tweaking». Malet er a fa til en mer lopende bruk av tjenesten, i stedet for utgangspunktet hvor videokommunikasjon er en synkron tjeneste hvor begge er tilstede samtidig, sier Willassen. Les ogsa: Ny app lar deg stromme live fra hvor som helst Mye av den nye funksjonaliteten og endringene som planlegges, har appear.in-teamet fatt ved a snakke med massevis av ungdommer. – Vi holder pa a bygge opp et ambassadorprogram, hvor betatestere kan fortelle om de liker de nye tingene eller ikke. Det er farlig a sitte og tro at det vi kommer med er noe de faktisk vil ha, sier Odegaard. – Men noen ganger forstar ikke ungdommene hvor kult ting kan vaere for de har provd det, legger Willassen til. – Mange ideer vi har blir avlivet pa et tidlig tidspunkt. Flere burde hore snakke mer med kundene om hva man bor bruke tid pa at produktideer. Mange startups gar ofte ut med en ide og implementerer denne, sier Willassen for Odegaard skyter inn: – Og sa har verden endret seg. Spontant: Skype utfordrer Snapchat ned ny app Odegaard forteller at appear.in-teamet forsoker a vaere litt synlige i fellesskapet og drofter erfaringer med andre om WebRTC. Forelopig er det ikke sa mange andre med erfaringer fra dette. Blant aktorene som appear.in-teamet har god kontakt med, er Google, som har sitt WebRTC-team i Stockholm. Blant annet ble to blogginnlegg som medlemmer av appear.in-teamet har skrevet, trukket fram i forbindelse WebRTC-foredraget under Google I/O-konferansen i slutten av mai. Blogginnleggene handler om hvordan man kommer i gang med WebRTC pa henholdsvis Android og iOS . Innleggene er skrevet for a vaere bakgrunnsmateriale for en DevBytes-video fra Google, som enna ikke har blitt publisert. – Vi har ogsa veldig god kontakt med Mozilla, Opera og andre som driver med WebRTC. Vi ser at det er en teknologi som de store, slik som Facebook og Snapchat, tar i bruk, avslutter Willassen.

 

http://e24.no/article/23477855

 

Otto Robsahm demands Telenor to remove its base station

VG.no  29.06.2015

 

Norway’s TV star Otto Robsahm demands Telenor to remove its base station located at the territory owned by Robsam. However, the telco has the right to use the mast until 2018 and warns that Robsahm could be fined NOK1 mln for self-willed removal of Telenor’s property.

 

LIER (VG) «Sinnasnekker’n»-programleder Otto Robsahm (47) er forbannet over Telenors fremferd i krangelen om basestasjonen som er anlagt pa eiendommen hans. Elden: – Telenor utviser en arrogant holdning Telenor: – Kjenner oss ikke igjen – Jeg blir dritforbanna over at Telenor er sa uaerlige overfor privatpersoner. Far de forst kloa i deg, er det umulig a komme ut av kontrakten, sier kjendissnekkeren Otto Robsahm til VG. Problemet er en 25 meter hoy basestasjon som ble anlagt pa Robsahms eiendom i Lierbakkene i Lier kommune. Masten har statt pa eiendommen i femten ar, men na onsker Robsahm a fa den fjernet fra gardseiendommen som Robsahm kjopte for to ar siden. Ny vei Bakgrunnen er at atkomstveien til Robsahms tun har gatt like over den populaere sykkelveien nedenfor hans eiendom. Robsahm sokte kommunen – og fikk godkjent – en ny vei lenger inn pa hans eiendom. Men da han i august i fjor ville lose seg fra kontrakten med Telenor, fikk han i svar at kontrakten ikke kan sies opp. – Det star i kontrakten at jeg kan si opp avtalen med seks maneders varsel. Det har jeg gjort, men likevel trenerer Telenor. Vi har sagt at vi vil fjerne den for Telenors regning, men da svarer de at jeg blir politianmeldt og bli avkrevd for millionerstatning, sier Otto Robsahm. BASESTASJONEN: Det er denne masten som Otto Robsahm vil ha fjernet. Telenor mener «Sinnasnekker’n» ikke har anledning til a si opp avtalen. Foto: Frode Hansen , VG – Arrogant holdning «Sinnasnekker’n»-programlederen har engasjert advokat John Christian Elden. – Telenor utviser en arrogant holdning, og tar seg til rette pa eiendommen, og neglisjerer at vi har gitt dem frist for a ta ut soksmal dersom de er uenige. Vi vurderer om vi bare skal fjerne masten for Telenors regning, sier John Christian Elden. Stridens kjerne er at det i kontrakten ogsa star at avtalen varer i ti ar, og dermed har den ifolge Telenor gyldighet til 5. august 2018. I tillegg mener Telenor at den nye veien ikke er nodvendig, og at Robsahms argumenter for oppsigelse «fremstar som konstruert», ifolge et brev som ble sendt Elden tidligere i ar. Lier kommune har ifolge Robsahm godkjent en veitrase som gar der masten star i dag. Forelopig har Robsahm anlagt en midlertidig vei like ved masten, men den skal flyttes sa fort masten kan fjernes. – I mine programmer sier jeg at folk som pusser opp ma ha klare avtaler med handverkere. Men jeg ma advare alle til ikke a ta kontrakter for god fisk. Du ma vaere kritisk til alle punkter, og jeg anbefaler alle a vaere kritiske nar Telenor kommer, sier Otto Robsahm. Soksmal neste steg VG har sett korrespondansen mellom Robsahm og Telenor. Der fremkommer det at telegiganten ikke vil vike en tomme, og at sporsmalet ma avgjores av domstolene. – Dette er allerede veldig dyrt. Hvorfor skal jeg bruke 150.000 kroner for a ga i retten med noe de ikke kan gjore noe med? Det ser ut til at vi ma ga til soksmal for a fa masten fjernet, men er det slik vi skal oppta det norske rettssystemet? tordner Robsahm. Advokat Jarle W. Holstrom i Haavind, som representerer Telenor, onsker ikke a kommentere saken. – Denne saken dreier seg om uenighet knyttet til forstaelsen av en kontrakt. Vi kjenner oss ikke igjen i Robsahms beskrivelse av Telenor, og mener vi alltid er opptatt av a vaere losningsorienterte og invitere til dialog. Sa ogsa i denne saken, sier pressevakt i Telenor, Atle Lessum.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sinnasnekker-n-er-sint-paa-telenor/a/23478942/

 

EC warning does not worry telcos

Katrineholms  28.06.2015

 

In-depth investigation into the proposed merger of TeliaSonera and Telenor’s Danish telecom activities opened by the European Commission does not worry the telcos which are confident that the merger will definitely benefit Danish mobile users.

 

Att EU-kommissionen varnar svenskaTelia Soneraoch norskaTelenorfor att ga samman i Danmark, oroar inte de tva telekombolagen. EnligtTelia Sonerabrukar kommissionen rikta varningar i samband med samgaenden. – Man ska se det som nasta steg i den har processen. Vi kommer att fortsatta var dialog med EU och adressera alla synpunkter och fragor, sager Henrik Westman, foretagets presschef. EU-kommissionen ar orolig for att en sammanslagning forsvagar konkurrensen och konsumenternas stallning. – Var syn ar annorlunda. Tillsammans blir vi storre och starkare och kan ta upp konkurrensen med den storsta aktoren TDC. Vi blir ocksa lonsamma nog att kunna genomfora investeringar i ny infrastruktur och battre teknik. Det ar nagot som gynnar de danska mobilanvandarna, sager Henrik Westman.

 

http://kkuriren.se/nyheter/ekonomi/1.3266742