Silent about female candidates

Dagsavisen.no  02.06.2015

 

Telenor BoD’s Chairman Svein Aaser has refused to answer how many women he called in for an interview to apply for a job in Telenor. Norwegian Minister Monica Maeland made it clear that Telenor Board should look for a woman when replacing Jon Fredrik Baksaas. Thus, the minister was tough when it turned out that the choice fell on Sigve Brekke (55), Telenor’s Asia chief. Telenor’s BoD has contracted the Danish headhunter firm Egon Zehnder which short-listed 12 candidates. Several independent sources said that only one of those should have been a woman. Another source close to the process said, however, that there were more women in for interviews. The headhunter firm has neither confirmed nor denied that they have been involved in the process.

 

Styreleder Svein Aaser nekter a svare pa hvor mange kvinner han kalte inn til intervju til Telenor-jobben. Naeringsminister Monica Maeland (H) ga klare signaler om at Telenor-styret skulle se etter en kvinne nar de skulle erstatte Jon Fredrik Baksaas. Reaksjonene var derfor sterke da det viste seg at valget falt pa Sigve Brekke (55), Telenors Asia-sjef. Na spekuleres det fra flere hold hvor intensiv kvinnejakten i Telenor egentlig var. Dagsavisen erfarer at Telenor-styret tok i bruk det danske hodejegerfirmaet Egon Zehnder, som utarbeidet en «short-list» med 12 aktuelle navn til lederjobben. Flere uavhengige kilder sier til Dagsavisen at kun en av disse skal ha vaert en kvinne. En annen kilde tett pa prosessen sier imidlertid at det var flere kvinner inne til intervju. Hodejegerfirmaet vil ikke bekrefte eller avkrefte at de har vaert inne i prosessen. – Ble informert Styreleder Svein Aaser nekter a svare pa hvor mange kvinner som var aktuelle. Aaser sier det var kvinner med i prosessen, men vil ikke vaere konkret pa hvor mange kvinnelige kandidatene som ble kalt inn pa intervju kontra menn. – Vi hadde kvinner med i prosessen. Vi valgte til slutt Brekke fordi vi mente han var best egnet til jobben, sier han til Dagsavisen. – Hvorfor kan du ikke vaere mer detaljert? – Det er for a beskytte de som har vaert inne i prosessen, men ikke fikk jobben. Det er en klar regel vi har. – Hvordan oppfattet du Maelands foringer og hvor godt forankret er denne ansettelsen? – For det forste var naeringsministeren veldig ryddig, og ga ikke foringer om hvem vi burde ansette. Hun ba oss se etter en kvinne spesielt, og det gjorde vi. Jeg informerte naeringsministeren hele veien. – Hun ble informert om hvem som var i komiteen og nar prosessen startet. «Makan!!» I de 47 selskapene staten har betydelig eierandel i (inkludert regionale helseforetak), er det bare 11 prosent kvinnelige toppledere, viste en opptelling Dagens Naeringsliv gjorde i desember i fjor. Da det skulle finnes en ny toppsjef i bade Statoil, Yara, Norske Veritas og Telenor forventet mange at i hvert fall en av dem skulle vaere en kvinne. Slik ble det ikke. Da ansettelsen av Brekke var klar, reagerte skipsreder Elisabeth Grieg: «At Svein Aaser ikke onsker en kvinnelig konsernsjef i Telenor er ingen bombe, men resten av styret? Ingen mangel pa kvalifiserte kandidater! Makan!!», skrev hun pa Twitter. Svendsen ble ikke spurt En apenbar kvinnelig kandidat til jobben var Berit Svendsen, som i dag er administrerende direktor i Telenor Norge. Svendsen sier til TV 2 at hun ville tatt jobben om hun ble spurt. Utover det vil hun vil ikke kommentere saken overfor Dagsavisen. Tidligere i vares ble Svendsen hyllet av nettverket for kvinner som jobber i IT-bransjen. Hun mottok ODA-prisen for sin innsats for a fa flere kvinner i ledende stillinger i telebransjen. Leder av ODA-nettverk, Anne Gretland, synes det er leit at Telenor ikke fant en kvinnelig toppleder. – A finne kvinner i dag er ikke vanskelig, men man er nodt til a gjore en innsats. Hvis Telenor vil tiltrekke seg de yngre og flinke hodene, ma de vaere med i tida. Om de fremstar som tradisjonelle og trauste, risikerer de a miste sin verdi. IT-bransjen vil mangle kompetente personer om fa ar, mens de nyutdanna kvinnene og mennene kan velge og vrake jobb. Da vil de heller soke seg til selskap som er fremoverlente og innovative, sier hun. En annen apenbar kandidat var konserndirektor for industriutvikling i Telenor, Hilde M. Tonne. – Jeg gleder meg til a begynne a jobbe med Sigve Brekke, er hennes kommentar til saken, og henviser videre til styret. Ikke Lund NHO-sjef og tidligere Telenor-topp Kristin Skogen Lund, ble heller ikke kontaktet om jobben, selv om hun ble sett pa som en apenbar ekstern kandidat. Hun var i gar pa EAT-konferansen i Stockholm og hadde ikke anledning til a stille til intervju. Men til Kapital sier at hun ikke ble kontaktet i forbindelse med prosessen. A finne kvinner i dag er ikke vanskelig.

 

http://www.dagsavisen.no/innenriks/taus-om-kvinnelige-kandidater-1.362631

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *