Telenor angry over telecom agreement

NSD.se  22.06.2015

 

 
Telenor Sweden believes that it will be more reasonable for the contracting authority to select several suppliers to provide fixed and mobile services in the provinces of Norrbotten and Vasterbotten to reduce price pressure and avoid unnecessary payments. This is why Telenor has decided to terminate its contract at end-summer 2015.

 

LULEA Telefon iupphandlingen for landstinget och kommunerna gynnar Telia och kostar skattebetalarna mer an nodvandigt. Det havdarTelenor, som vill dra sig ur. Upphandlingen for fast och mobil telefoni galler landstingen i Norrbotten och Vasterbotten, plus LTU och alla kommuner med kommunala bolag i bada lanen. En grov uppskattning uppger att affaren ligger pa mellan 40 och 60 miljoner, men Telenor ar kritisk mot hur upphandlingen ar utformad. – Det handlar inte om att det ar synd om oss. Det handlar om att skattebetalarna gar miste om en konkurrenssituation, sager Aron Samuelsson, presschef pa Telenor. Upphandlingen ska valja ut en leverantor av tjansterna, men Telenor tycker att det vore rimligare att flera leverantorer fick teckna ramavtal. Da skulle fler foretag kunna konkurrera med prispress som foljd. I vissa kommuner ar Telias tackning bast, men i andra ar bade Telenor och Tele2 lika bra, anser bolaget. – Det finns ingen anledning till att Telia ska vara ohotade i omraden dar flera har tackning, sager Aron Samuelsson. Telenor och Tele2 bildade ifjol bolaget Net4Mobility, som arbetar med att oka antalet basstationer i Norrbotten och Vasterbotten. I slutet av 2016 ska deras nat vara lika bra som Telias, enligt bolaget. Men det ar ett ar efter att det nya avtalet startat. Missnojet med upphandlingens utformning har fatt konsekvenser. – Givet dessa forutsattningar kommer vi inte ens skicka in ett anbud. Det ar talande, tycker jag, sager Aron Samuelsson. Magnus Rudehall, IT-strateg pa Region Vasterbotten, ar projektledare for telefoniupphandlingen. Enligt honom ar det ett onskemal fran alla bolag, kommuner och landsting att man vill ha en leverantor. – Alla har varit entydiga. Man vill ha en leverantor, sager han. Skalen till det ar bland annat att de totalt 114 inblandade, bolag, kommuner och landsting, inte vill hamna i en massa administration da de ska gora sa kallade avrop, alltsa kopa en telefonitjanst. – Det finns alltid en risk att det blir dyrare, men aktorerna har gjort bedomningen att det totalt sett inte blir det, sager Magnus Rudehall. Dessutom ar tackningen viktig, uppger Rudehall. For landstingen helt avgorande vid akutvard, men ocksa for kommunerna som har vard- och omsorgsuppdrag. – Dar maste det bara fungera. Det far inte fallera. I Norrbotten ar man pa vag att fa battre tackning, men man ar inte riktigt dar an, sager Magnus Rudehall. Upphandlingen avslutas efter sommaren. Telenor har i dag ramavtal med flera andra kommuner och landsting, till exempel Blekinge och Halland.

 

http://www.nsd.se/nyheter/lulea/avtalet-som-skapar-ilska-9359833.aspx

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *