Few women among heads of state-owned companies

Avisenagder.nо  23.06.2015

 

 
As much as 36% is a proportion of woman bosses at Telenor.

 

Det er fa kvinner bade i ledelsen og «pa gulvet» i selskaper der staten er inne som eier. En oversikt over kvinneandelen i selskaper der staten er inne med en betydelig eierandel, viser blant annet at Norsk Hydro har kun 13 prosent kvinner blant sine ansatte, mens NSB folger etter med 17 prosent, skriver Dagens N?ringsliv. – Vi kan sla fast at vi har et kjonnsdelt arbeidsmarked. Helt fra skolen av dreier det seg om a fa jenter til a ta mer utradisjonelle valg. Na ser vi at flere kvinner enn menn tar hoyere utdannelse, sier n?ringsminister Monica M?land (H) til avisen. – Jeg er bekymret over den lave kvinneandelen, s?rlig pa ledelsesniva. Jeg mener at vi ma velge blant de beste, og da ma vi velge i hele befolkningen, sier hun. Oversikten viser videre at kvinneandelen ligger pa 21 prosent i Kongsberg Gruppen, 22 prosent i Yara, 24 prosent i Statkraft, 31 prosent i Statoil, 36 prosent i Telenor og Posten, 39 prosent i Norsk Tipping, og faktisk hele 54 prosent i DNB. Alle selskapene har imidlertid menn som toppsjefer. Posten har med sine 50 prosent den storste kvinneandelen i konsernledelsen. Lavest kvinneandel har NSB som er uten kvinner i en toppledelse bestaende av ni menn.

 

http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&Type=NTB&NyhetID=145739

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *