TeliaSonera and BankID Norge agree on new business model

BankID.no:443  26.06.2015

 

TeliaSonera and BankID Norge AS have signed an agreement to simplify the mobile business model to be used by BankID. The agreement was signed on June 22 and is to come into effect on July 1, 2015.

 

TeliaSonera og BankID Norge AS har inngatt avtale om forenkling av forretningsmodellen for BankID pa mobil. Avtalen ble inngatt 22. juni og gjelder fra 1. juli i ar. – Vi er veldig fornoyde med at en stor aktor som TeliaSonera velger den nye og enklere forretningsmodellen. Vi sa at mange virksomheter vegret seg for a tilby BankID pa mobil pa grunn av en omstendelig og kostbar prosess. Malet for BankID Norge er a gi brukerstedene alle varianter av BankID i en og samme leveranse, sier Odd Erling Haberget, daglig leder i BankID Norge AS. Til na har Telenor og TeliaSonera signert avtalen om forenklet modell. Med disse aktorene er majoriteten av kundemassen pa plass. – Vi onsker alle operatorene over pa ny forretningsmodell, slik at anskaffelse av BankID pa mobil innebaerer full kundedekning i Norge. Da far vi en komplett og forbedret anskaffelsesprosess til virksomheter som vil bruke BankID, sier Haberget. BankID Norge har i lang tid arbeidet for a endre forretningsmodellen mellom mobiloperatorene og BankID-brukerstedene. I gammel forretningsmodell ma brukerstedene innga en separat leveranseavtale med hver av mobiloperatorene i markedet. Malet for endringen er a gjore anskaffelse av BankID pa mobil enklere for virksomheter som onsker BankID pa mobil i tillegg til vanlig BankID. I forste omgang vil brukerstedene slippe a innga avtaler med TeliaSonera og Telenor, da dette na er dekket av standardleveransen fra bank, BankID Norge eller BankID-forhandler. Idet alle operatorer er med, vil virksomheter fa vanlig BankID og BankID pa mobil, uten ekstra kostnader og avtaleinngaelser med operatorene.

 

https://www.bankid.no:443/Presse-og-nyheter/Nyhetsarkiv/2015/TeliaSonera-og-BankID-Norge-enige-om-ny-forretningsmodell-/

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *