Three weeks without mobile coverage: Any need for emergency help?

Ifinnmark.no  30.03.2015

 

Telenor customers residing in the village of Gjesvaer, Norway, said they have repeatedly experienced mobile coverage problems in February and March, 2015. The local authorities are concerned about public safety in the event of an accident or an emergency and therefore ask whether the operator can improve its emergency management operations.

I flere perioder i februar og mars har Gjesvaer vaert uten mobiltelefondekning fraTelenor. Radiolinjebruddet har ogsa rammet Norkrings DAB-sender i Gjesvaer. – De stadige bruddene har fort til at det har bredt seg en usikkerhet blant innbyggerne, der man stiller sporsmalet om man vil kunne ringe etter hjelp, hvis man har behov for lege, politi eller brannvesen, forteller leder i Gjesvaer Bygde- og Idrettslag Leonora T. Johansen. – Vi mener ogsa at det er entreprenoren som har ansvaret for feilrettingen, sier hun og sier at det virker som delelageret til Telenor er lokalisert slik at utstyret bruker alt for lang tid for det kommer til Gjesvaer. Ansvar for beredskapen Slik situasjonen er i dag, foreligger det lite og ingen informasjon om hvor man kan henvende seg i en krisesituasjon nar mobildekningen er nede. – Det er de sentrale myndigheter i kommunen og fylket som har ansvaret for beredskapen for innbyggerne, er pa plass til enhver tid. Vi ma vite hvor vi ringer for a fa hjelp, nar nettverkforbindelsene ikke er tilstede, sier Leonora T. Johansen. Far mange konsekvenser – Det at man er uten mobildekning fra Telenor, forer til at butikken ikke kan bruke bankterminal og Norsk Tippings terminaler, sier hun og papeker at feilrettingen til Telenor tar flere dager i slengen. I midten av februar opplevde man at Gjesvaer var uten mobildekning i ti dager etter brann i en stromforsyner. – Det er mangelfull informasjon til publikum om feilsituasjonen, feilretting og nar tjeneste vil vaere tilbake pa lufta, forteller hun og fortsetter: – Disse hendelsene er alvorlige hendelser og rammer et bygdesamfunn i det mest primaere innen infrastruktur. Sendte brev om situasjonen Gjesvaer bygde- og Idrettslag har sendt brev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), med kopi til Nordkapp kommune og Fylkesmannen i Finnmark. – Vi ber i brevet at de folger opp saken med leverandorene slik at beredskapen kan forbedres. Telenor tar ikke selvkritikk Nordkapp kommune ber i et brev til Telenor om svar pa hvorfor Gjesvaer mer eller mindre har vaert uten mobiltelefondekning siden mandag 9. mars. Kommunen mener det er merkelig at det sa sent som 17. mars oppdages at nytt antenneutstyr ma til for a fa mobildekning i Gjesvaer. Kommunen skriver at de er opptatt av innbyggernes sikkerhet og frykter at darlig mobiltelefondekning kan vaere uheldig hvis det skulle oppsta uhell eller sykdom. Na forlanger de svar pa hva Telenor skal gjore for a forbedre beredskapen slik at feilretting kan skje raskere. Skylder pa uvaer og stengte veier I et svarbrev som Telenor har skrevet til Nordkapp kommune, tar ikke selskapet selvkritikk etter at Skarsvag var elleve dager uten mobiltelefon i desember. Telenor har i brevet skrevet at fasttelefonen virker og mobiltelefon ikke kan regnes som nodtelefon, samtidig som de tilbakeviser pastanden om at det var manglende oppfolging av saken fra selskapet. Darlig vaer og kolonnekjoring er ifolge Telenor skydlig for at feilrettingen tok 11 dogn. Ifolge brevet skal RelaCom forsokt flere ganger a skjote fiberkabelen, men vinden var sa sterk pa Kappsjatinden at skjoteteltet ble skadet.

 

http://www.ifinnmark.no/Tre_uker_uten_mobildekning____Enn_om_noen_har_behov_for_akutt_hjelp_-5-81-32540.html

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *