Mobile communication failure in Gullbra

Avisa Hordaland  30.03.2015

 

There is a communication failure in Gullbra. Telenor is managing the problem and says it will fix it by summer holidays.

Gullbra ma framleis smorja seg med tolmod nar det gjeld mobildekking, no er den usett — truleg til august. Arsaka er manglande klardato fra Norkring, stadfester einingsleiar Willy-Andre Gjesdal i Vaksdal kommune. Kanskje for sommaren? Meininga var at abonnentar pa Gullbra skulle kunne bruka mobilen pa heimstaden sin i april/mai. Telenor prover a fa den sendaren sett i drift for sommarferien, men ma ta atterhald om det. Det er ogsa planlagt oppgradering/utbygging av andre omrade i kommunen: Trefall i Eksingedalen vil verta sett i drift i slutten av april eller fyrste delen av mai, gar det fram av nettsida til Vaksdal kommune. Nar det gjeld Bindingsbo/Bergo sa er planen a fa sendaren i drift i sommar, men det er litt usikkert pa grunn av manglande kapasitet hja entreprenoren som Telenor brukar. Star ein del att Det star ogsa att to master i Eksingedalen — for Lavik vert det vurdert felles utbygging med Naudnett, og Hovik/Vetlejord er grunneigaravtalen signert. Toskedalen i Stamnes er ogsa eit omrade som skal byggjast ut. Men pa grunn av store kostnader med framforing av elektrisk kraft til masta, vil Telenor byggja mast i Grosvik for dei gjer ny sambandstest for a finna den beste loysinga. Fokus pa framdrifta – Vaksdal kommune har stor fokus pa framdrifta, og vil byggja ut stasjonar etter kvart som byggjeloyve og avklaringar mot Norkring/Naudnett fell pa plass, heiter det pa kommunen si nettside. Kommunen vil byggja ut sa langt ein rekk innanfor den vedtekne investeringsramma, heiter det ogsa.

 

http://www.avisa-hordaland.no/nyhende/vaksdal/mobilutbygginga-utsett

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *