Ukraine: Kyivstar and VimpelCom Global Services Ukraine ink UAH 244.9 mln deal

Fin.org.ua  24.03.2017

 

Kyivstar’s supervisory board on March 21, 2017, adopted a consent order for the conclusion of a related-party transaction–a service agreement worth UAH 244,887,605 between Kyivstar and VimpelCom Global Services Ukraine LLC.

 

КИЇВСТАР та ВимпелКом Глобал Сервісиз Україна укладуть правочин на 244.9 млн грн. Fin.Org.UA — Friday 24. March 2017 02:18 By: Повідомлення Повідомлення I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР» Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 58 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (номер та найменування офіційного друкованого видання) 3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://www.kyivstar.ua/about/about/partners/issuers/ Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість № з/пДата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Наглядовою Радою Приватного акціонерного товариства «Київстар» (надалі – «ПрАТ «Київстар»») 21.03.2017 року прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість: укладення Договору про надання послуг між ПрАТ «Київстар» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВимпелКом Глобал Сервісиз Україна», юридичною особою за законодавством України, місцезнаходження якого: вул. Шевченка, 111А, м. Львів, 79039, Україна, ідентифікаційний код 40577261. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 244887,605 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17649020 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1,38754%. Істотні умови правочину, а саме: згідно з чинним законодавством України вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, не застосовуються до ПрАТ «Київстар».

 

http://www.fin.org.ua/news/1237470

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *